ข้อกำหนดและเงื่อนไข เว็บไซต์เกมเดิมพันออนไลน์ครบวงจร www.ufatmhot.com [ยู่ฟ่า เอทีเอ็ม ฮ็อต] จะให้บริการในเรื่องของเกมเดิมพันออนไลน์ต่าง ๆ ที่ครบวงจร ทั้งในส่วนของ | เกมเดิมพันกีฬา | เกมคาสิโนสด | เกมสล็อต | ลอตเตอรี่ / หวย | ไก่ชน . สำหรับข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ยู่ฟ่า เอทีเอ็ม ฮ็อต จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ โดยการยินยอมให้ข้อมูลเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกับเราจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วน และการให้ข้อมูลของท่านเองถือเป็นความรับผิดชอบในการยอมรับความถูกต้องของข้อมูลดังนั้น ๆ โดยทาง ยู่ฟ่า เอทีเอ็ม ฮ็อต จะยึดถือตามข้อมูลที่ได้รับจากท่านว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

  • ผู้ให้บริการหมายถึง :  ยู่ฟ่า เอทีเอ็ม ฮ็อต , สมาชิกหมายถึง : ผู้รับบริการ 
  • ผู้สมัครเป็นสมาชิกจะต้องมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  • บริษัทสงวนลิขสิทธิ์การสมัครเป็นสมาชิก 1 บัญชี ต่อ 1 คนเท่านั้น 
  • การทำธุรกรรมทางการเงิน | การฝากเงิน-ถอนเงิน | จะต้องทำรายการผ่านบัญชีธนาคารที่ตรงกับชื่อผู้สมัครเท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำรายการทางการเงินใด ๆ จากบัญชีธนาคารที่ไม่ตรงกับชื่อผู้สมัคร)
  • การขอรับโปรโมชั่นต่าง ๆ จะมีเงื่อนไขกำกับไว้ดังนั้นสมาชิกต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างครบถ้วนก่อนจึงจะสามารถถอนเงินได้
  • ในการตรวจพบความผิดปกติในการเล่นจากบัญชีใช้งานของสมาชิก บริษัทจะมีสิทธิ์ในการระงับบัญชีการเข้าเล่น กระบวนทางการเงิน ชั่วคราวเพื่อทำการตรวจสอบ 
  • บริษัทสามารถที่จะทำการปิดบัญชีเข้าเล่นและสงวนสิทธิ์การจ่ายเงินในบัญชีทุกกรณีหากมีการตรวจพบว่าผู้เล่น มีเจตนาทุจริต ฉ้อโกง โดยวิธีการเล่นที่ผิดปกติ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการ | รวมไปถึงการพยายามแทรกแซงและเจาะเข้าถึงระบบ Network 
  • สมาชิกสามารถโต้แย้งพร้อมหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และการตัดสินใจของบริษัท ยู่ฟ่า เอทีเอ็ม ฮ็อต ถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข